• Anasayfa
  • |
  • Ayvalık Kara Ada Doğal Sit Alanının Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

Ayvalık Kara Ada Doğal Sit Alanının Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

"Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4933)" 22.12.2021 tarih ve 31697 sayılı Ek'li Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1297_3356_ayval_k_kara_ada_do_al_sit_alan_n_n_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_edilmesi.pdf