• Anasayfa
  • |
  • Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Karbon Yoğunluk Rehberleri Hk.

Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Karbon Yoğunluk Rehberleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization–IMO) Sera Gazı Başlangıç Stratejisi çerçevesinde belirlenmekte olup, alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization– IMO) resmi web sitesinin "Deniz Çevresi" sekmesinde (https://bit.ly/3QTzvKY) yer alan "Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi-Karbon Yoğunluk Rehberleri" Türkçe'ye tercüme edilerek Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

647_2805_2805_647.pdf