• Anasayfa
  • |
  • 1 ADET LOKOMOTİFİN HAYDARPAŞA LİMANINDAN RİJEKA Lİ

1 ADET LOKOMOTİFİN HAYDARPAŞA LİMANINDAN RİJEKA Lİ

11.08.2004 1 ADET LOKOMOTİFİN HAYDARPAŞA LİMANINDAN RİJEKA LİMANINA TAŞITILMASI HK. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ nden alınan 06.08.2004 tarih ve B.11.2.DDY.0.81.00.03/1.29-2(1)/45191 sayılı ihale metni aşağıda bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter İHALE İLANI 1 ADET LOKOMOTİFİN HAYDARPAŞA LİMANINDAN RİJEKA LİMANINA TAŞIMASI YAPILACAKTIR. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt No: 2004/102717 1-İdarenin: a)Adresi :TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü b)Telefon ve Faks Numarası :0312 3090515 / 4419-4149 0312 311 53 05 c)Elektronik Posta Adresi :malzeme@tcdd.gov.tr 2-ihale konusu taşımanın miktarı :1 adet lokomotif 3-Yukarıda belirtilen taşıma işi yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkartılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir. 4-Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/08/2004 günü saat10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5-İhale dökümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Loko Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez veznesi ve 1.Bölge Haydarpaşa veznesinden KDV Dahil 20.000.000-TL bedelle temin edilebilir. 6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.