• Anasayfa
  • |
  • 2008 YILI GEMI ACENTELIĞI YETKILI PERSONEL EĞITIM DUYURUSU HK.

2008 YILI GEMI ACENTELIĞI YETKILI PERSONEL EĞITIM DUYURUSU HK.

Sayın Üyemiz, Gemi Acenteliği Eğitim Yönergesi’nce, gemi acenteliği yetkili personel eğitiminin ikincisi 26-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında Odamız Meclis Salonu’nda düzenlenecek olup, eğitime 31/10/2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliği’nin 7.maddesinde yer alan niteliklere haiz, bir yetkili gemi acente firmasında çalışan ve yetkili personel kimlik kartı olmayanlar kişiler katılabilecektir. Eğitim, Pazartesi-Cuma günleri arasında toplam beş gün sürecek, Cumartesi günü sınav yapılacak, sınav sonuçları eğitimin yapıldığı merkezdeki Sınav Komisyonu tarafından sınav gününü izleyen üç gün içinde Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu'na bildirilecektir. Eğitim esnasında katılımcılara Odamız ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği tarafından hazırlanan Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı verilecek ve katılımcılarından herhangi bir eğitim ve kitap ücreti alınmayacak olup, sınavı kazananlar sadece Denizcilik Müsteşarlığı’na yetkili personel kimlik kartı ücreti ile sertifika ücreti (Yetkili personel kimlik kartı ücreti ile sertifika ücreti toplam 50.00 YTL’dir.) ödeyeceklerdir. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi’nin 16.maddesi gereği, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava katılamayacaklardır. Söz konusu eğitime katılmak isteyen ve eğitim niteliklerine haiz kişilerin ; - Ek’te yer alan firma antetli dilekçeyi doldurarak - Öğrenim durumunu gösteren belgenin noter onaylı örneği, (en az lise diploması) - 2 adet (4,5x6) ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş renkli fotoğraf, - 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte en geç 02 Mayıs 2008 Cuma günü mesai bitimine kadar elden ya da posta aracılığıyla Odamıza ve/veya şubelerimize (İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisi Mebusan Cad. N:22 80154 Fındıklı/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Dilekçe Örneği (1 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - Denizcilik Müsteşarlığı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Deniz Ticareti Genel Md. - İlgili Acenteler - YK Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikleri - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Gemi Acenteleri Eğitim Kom.Üyeleri