• Anasayfa
  • |
  • 2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik

2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 20.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı  "2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik" konulu Genelge  yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile ; Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar konulu 2010/41 sayılı Genelgenin sonuna,

"Söz konusu eşyanın sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafından gümrük idaresine sorulmasını müteakiben gümrük idaresince bildirilecek adrese tebligat yapılması, bu adrese yapılacak tebligattan da 30 gün içinde sonuç alınamaması halinde, eşya Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edilecektir."

şeklinde paragraf eklenmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

464_1343_2010_41_say_l_genelgede_de_i_iklik.pdf