• Anasayfa
  • |
  • 2020 ÜGD Mevzuat Revizyon Çalışmaları Hk.

2020 ÜGD Mevzuat Revizyon Çalışmaları Hk.

İlgi:   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 25.11.2019 tarihli ve 11671 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda, 2020 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) mevzuat revizyon çalışmaları kapsamında çevrenin korunmasına dair tebliğlere ilişkin hazırlanan taslak metinlerde yapılan değişikliklere ilişkin TOBB görüşü talep edildiği iletilmiş olup, bu kapsamda Ek’te mevcut olan örnek taslak tebliğ metinlerine ilişkin Odamızın görüş, öneri ve değerlendirmeleri istenmektedir.

            Bahse konu taslak tebliğ metinlerine ilişkin varsa görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin ivedilikle alper.mergen@denizticaretodasi.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                           

818_5129_5129_818.pdf 818_5129_2020_23.docx 818_5129_2020_3.doc 818_5129_2020_6.doc 818_5129_2020_7.doc