• Anasayfa
  • |
  • 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3190)” 05.11.2020 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Ek’te sunulmaktadır.

Bahse konu kararda Su Ürünleri Sektörünü ilgilendiren hususlardan özetle;

* Su Ürünleri Desteğine ilişkin olarak;

-Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılacağı,

-Kapalı sistemde üretim yapanlar ile kilogram üstü alabalık üretimi yapanlara aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılacağı,

-Çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün (Lagocephalus sceleraius) avcılığını yapan balıkçılara aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılacağı,

-Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilerek ve destekleme ödemesinin buna göre yapılacağı,

-Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğinde 30.000 kg, diğerlerinde 350.000 kilogram ile sınırlı olduğu,

-Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılarak, hastalıktan ari bir kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktarın yılda, 10.000 adet damızlık anaç ile sınırlı olduğu,

 

Sıra No

Su Ürünleri Desteği

(TL/kg-adet)

1

Alabalık (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

0,75

2

Yeni Türler (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

1,50

3

Kapalı Sistem Üretim (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

1,50

4

Kilogram Ustü Alabalık Üretimi (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

1,50

5

Midye (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

0,10

6

Sazan (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)

0,50

7

Hastalıktan Ari Kuluçkahane Damızlık Alabalık Desteği (adet)

10.000 adet'e kadar (10.000 adet dâhil)

60,00

8

Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği (kg)

30.000 kg'a kadar (30.000 kg dâhil)

1,00

9

Balon Balığı Avcılık Desteklemesi (Lagocephalus sceleratus)(adet)

1.000.000 adet'e kadar (1.000.000 adet dâhil)

5

 

*Balıkçı Gemisi Desteğine İlişkin olarak;

Balıkçı gemisi desteğinde; geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi, geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanması ile kayıt altına alınması karşılığında, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine aşağıda belirtilen miktarda, gemi başına destekleme ödemesi yapılacağı,

 

Sıra No

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

(TL/Gemi Adedi)

1

0-4,99 (m) deniz ve iç su balıkçı gemileri

750

2

5-7,99 (m) deniz ve iç su balıkçı gemileri

1000

3

8-9,99 (m) deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı gemileri

1.250

bildirilmektedir.

Söz konusu kararın tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1232_3017_2020_y_l_nda_yap_lacak_tar_msal_desteklemelere_ili_kin_karar.pdf