• Anasayfa
  • |
  • 2021 IMO Denizde Üstün Cesaret Ödülü

2021 IMO Denizde Üstün Cesaret Ödülü

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB), Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.11.2020 tarihli ve 61257 sayılı yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından "2021 IMO Denizde Üstün Cesaret Ödülü" verileceği konusunda 4326 sayılı Sirküler Mektubunun yayımlandığı ifade edilmektedir.

IMO Sirküler yazısında, bahse konu ödülün 2021 yılında düzenlenecek önemli bir IMO faaliyeti sırasında özel seremoni ile verileceği, 1 Mart 2020 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiş olayların ödüle aday gösterileceği ve ödüle aday kişilerin 15 Nisan 2021 tarihine kadar IMO'ya bildirilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

Sirküler yazısında ayrıca, başvuruların Ek-1 kısmında belirtilen formata uygun olarak doldurulması ve teklif edilen olayla ilgili olarak seçim yapmakla görevli "Hakem Heyetinin" çalışmalarına yardımcı olmak üzere Ek-3 ve Ek-4 belgelerinin doldurularak gönderilmesinin istendiği bildirilmektedir. Ek-4 başvuru formu dokümanının 7. paragrafında yer alan olay hikayesinin, üç sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak gönderilmesi, hazırlanacak hikaye yazısında kurtarma faaliyeti ile ilgili olarak özellikle "üstün cesaret ödülüne neden aday olunduğu" konusunda soruya cevap verecek yeterli bilgi bulunmasının, Hakem Heyetinin düzgün ve adil bir değerlendirme yapmasına imkan sağlayacağı ifade edilmektedir.

Bahse konu Sirküler Mektubunun Ek-4 kısmında; "olayın olduğu yer", "mevcut hava koşulları", "sergilenen yetenekler", "liderlik özellikleri", "kurtarma faaliyetinin icrasındaki kararlılık", "gösterilen üstün cesaret", "insan hayatı kurtarılması veya çevre kirliliği ile ilgili alınan riskin seviyesi" ve "adaylığı destekleyecek diğer bilgiler" gibi faktörlerin belirtilmesinin istendiği ve bu kapsamda, olayın üç sayfayı geçmeyecek hikayesini de anlatan İngilizce metnin söz konusu Sirküler Mektubuna uygun hazırlanarak, varsa olaya ait fotoğraf ve görüntülerin de eklenmesi ile 8 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda Odamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr  ve serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr  ) gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

1220_3006_2021_mo_denizde_st_n_cesaret_d_l_.pdf