• Anasayfa
  • |
  • 5/1 ile 5/2 No’lu Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğlerde Değişiklik

5/1 ile 5/2 No’lu Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğlerde Değişiklik

"5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/11)" ile "5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/12) " Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 24 Mart 2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu  ticari ve  amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlerde yapılan değişiklerde özetle;

1-5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/11)'de;

-Akdeniz'de (İnceburun Mevkiinde), Ege'de (Ölüdeniz Mevkiinde), Marmara'da (İstanbul İli, Haliç içinde), Karadeniz'de (Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu alan içinde) avlanma yer yasakları koordinatları,-Çevirme ağlarına ilişkin Akdeniz'de Muğla İli, Fethiye Körfezi ile Asin körfezinde avlanma yer yasağı koordinatları,

-Işıkla avcılığa ilişkin Ege'de avlanma yer yasağı koordinatları,

-Deniz Patlıcanı avlanma yasağı 01 Haziran-31 Ekim tarihinden, 15 Nisan-31 Ekim arasında,

-Yılan Balığı yer ve zaman yasağı yeniden düzenlenmiştir.

2-5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/12)'de;

-Akdeniz'de (İnceburun mevkii, Selimiye Koyunda, Hisarönü Körfezinde), Marmara'da (Yalova İli Altınova İlçesi ile Kocaeli İli Gebze İlçesi arasında ), Karadeniz'de (Samsun İli Tekkeköy İlçesi'nde), Ege'de (Muğla İli Bozburun ve Söğüt koyunda) avlanma yer yasakları koordinatları yeniden düzenlenmiştir.

-İİdari yaptırımlara ilişkin olarak ise 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre cezai müeyyide uygulanacağı belirtilmiştir.

Bahse konu Tebliğlere, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümünden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

357_991_5_1_ile_5_2_nolu_su_r_nleri_avc_l_n_n_d_zenlenmesi_hakk_nda_tebli_ler.pdf