• Anasayfa
  • |
  • 9 SERI NO.LU TEBLIĞ TASLAĞI

9 SERI NO.LU TEBLIĞ TASLAĞI

Sayın Üyemiz, Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Uygulamasına yönelik olarak ekte de bir örneği sunulan “9 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI” www.gelirler.gov.tr web adresinde yayınlanmaktadır.Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 9 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Örneği (6 Sayfa)DAĞITIMBİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLUDTO Konsey Başkanı - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLUDenizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar- Meslek Komite Başkanları