• Anasayfa
  • |
  • ACENTE YEB PROGRAMI UYGULAMASI HK.

ACENTE YEB PROGRAMI UYGULAMASI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile ; 1. Müsteşarlıkça, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gemi acenteliği yetki belgesi başvurusunda bulunan firmaların başvurularının değerlendirilme ve yetkilendirme işlemlerinin devam ettiği, 2. Bu itibarla, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince, limanlardaki iş yükünün azaltılması, vatandaşlara “e-hizmetler” verilebilmesi amacıyla, Yola Elverişlilik Belgesi (YEB) formlarının söz konusu yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan acenteler tarafından bilgisayarda doldurulabilmesi için Müsteşarlıkça, acentelerin kullanacağı yeni bir YEB Programının hazırlandığı, kullanıcı kodları ve şifreleri de bir taahhütname imzalanması karşılığında dağıtılmak üzere, Bölge Müdürlüklerine gönderildiği, Müsteşarlıkça hazırlanan yeni programın 26.04.2007 tarihinde acentelerin kullanımına açık hale getirildiği, 3. Acenteler tarafından hazırlanan YEB’lerin, Liman Başkanlıkları’nın kullandıkları 212.174.143.2/liman ana sayfasına eklenen “ACENTA YEB BAŞVURUSU” bölümünden kontrol edilebileceği, liman başkanlıklarına bu yolla gelen herhangi bir YEB başvurusunda, YEB’in incelenerek uygun olanların “ONAYLA” butonuna basılarak onaylanacağı, uygun olmayanların ise onaylanmayacağı, acenteler tarafından doldurulup elektronik ortamda gönderilen YEB başvurularında aynı zamanda çıkış talebi yapılan geminin personel listesinin de YEB ile gönderileceği, 4. Acenteler tarafından doldurulup elektronik ortamda gönderilen YEB’lerin onaylanmasında; -Müsteşarlığın ikinci bir talimatına kadar, Acente YEB Programının Türk Bayraklı gemiler için kullanılıp, yabancı bayraklı gemiler için kullanılmayacağı, -Liman Başkanlıkları’nın acente tarafından doldurulup gönderilen YEB’leri onaylamadan önce, otomatik olarak hesaplanan, indirim uygulanan veya muaf tutulan YEB harç miktarının, geminin tonajına veya ilgili mevzuatta gösterilen koşullara uygunluğunu ve yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmeleri gerektiği, aynı şekilde YEB ile beraber elektronik ortamda manuel olarak doldurulup gönderilen gemi personel listesinin Donatım Yönergesi gereklerine uygunluğunu ve gemi bilgilerinin doğruluğunu incelemeleri, -Liman Başkanlıklarınca onaylanan YEB’lerin otomatik olarak, acentelerin kullandığı programa yönleneceğinden acenta kutusuna düşeceği, ilgili acentelerin ise onaylanmış olan belgelerinin yazılı çıktısını alarak gemilerini kaldırabilecekleri ve bu uygulama sayesinde üretilen YEB’lerde mühür ve imza kullanılmasına gerek olmadığı, 5. Yukarıda bahsedilen söz konusu uygulamanın 03 Mayıs 2007 tarihinden itibaren tüm Müsteşarlığa bağlı tüm Liman Başkanlıkları’nda başlatılacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S/S Gemi Armatörleri ve Mot.Taş.Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İlgili Acenteler - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği - Gemi Sanayicileri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Şubeleri