• Anasayfa
  • |
  • ACENTELIK VE KILAVUZLUK HIZMETLERI HK.

ACENTELIK VE KILAVUZLUK HIZMETLERI HK.

İstanbul ve İzmit Limanları’nda Türk ve yabancı bayraklı gemilere acentelik hizmeti veren Forsa Denizcilik’in ilgi yazı ile ; 1. Firmalarının, İzmit Körfezi’ne dahili kabotajda sefer yapan gemilerine kılavuzluk hizmeti veren Med-Marine ve Dekaş firmalarıyla kılavuzluk, römorkaj ve palamar tarifelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ( acentelik hizmeti verdikleri Yarımca Gübre Fabrikası’ndan İskenderun ve Samsun depolarına serbest dolaşımda bulunan kompoze gübre taşıma işlemlerini dahili seferde bulunan Türk bayraklı gemilerle yürütüldüğü halde, söz konusu gemilere kılavuzluk ve römorkaj hizmeti veren şirketlerin farklı tarifeler uyguladığı ve söz konusu taşıma işlemi için kabotaj beyannamesi düzenlenmesi için ısrarda bulunmalarıdır.) İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Tüpraş Akaryakıt Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nden görüş istediği, 2. İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Tüpraş Akaryakıt Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nden gelen görüşte ; 07/11/2003 tarihli ve 25283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkni Tebliğ”in 3.maddesinde; “yükleme,taşıma ve boşaltmalarda kontrol ve denetlemeye tabi tutulan eşya ve maddelere ilişkin liste Ek-1’de gösterilmiştir ifadesinin yer aldığı, Ek-1’deki listede ; - bitkisel ürünler ve mamulleri, - alkollü içkiler ve içinde alkol bulunan her türlü mamuller ile tütün ve tütün mamulleri, - akaryakıt ve türevleri, - ihracı yasak mallar için kabotaj beyannamesinin düzenlenmesinin zorunlu kılındığı belirtilerek, kabotaj beyannamesi düzenlenmesi talep edilen kompoze gübre cinsi eşyanın kabotaj beyannamesine tabi eşya listesinde yer almadığından, kompoze gübre cinsi eşyanın kabotaj taşımacılığı kabotaj beyannamesine tabi olmadığı, ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : - Tüm üyeler (Web) - YK Bşk.ve Üyeleri - S/S Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - Türk Armatörler Birliği - VDAD - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - 7140,7141,7142,7143 Nolu Meslek Komite Bşk.ve Üyeleri