• Anasayfa
  • |
  • AMERIKA VIZESI BAŞVURU DEĞIŞIKLIĞI

AMERIKA VIZESI BAŞVURU DEĞIŞIKLIĞI

Sayı: 3871 Tarih: 11.11.2003 Konu: Amerika vizesi başvuru değişikliği hk Sirküler No:  369 /2003 Sayın Üyemiz, İstanbul’ da mukim ABD Büyükelçiliği tarafından Odamıza gönderilen ve gemiadamlarının vize başvuruları ile ilgili değişiklikleri içeren duyuru metninin bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 2 sayfa CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA ISTANBUL, TURKEY 31 Ekim 2003 Sayın Gemi Acentası Yetkilileri, Öncelikle bugüne kadar göstermiş olduğunuz tüm işbirliğinize içtenlikle teşekkür ederiz. Amerikan Göçmenlik Yasalarında Tayfa Listesi ile ilgili yapılmış olan bir değişikliği sizlere duyurmak istiyoruz. 01 Aralık 2003 tarihinden itibaren tüm Tayfa Listelerinin vize başvuru kabulü sona erecektir. Bu tarihten evvel alınmış olan Tayfa Listesi vizeleri sürelerinin bitimine kadar geçerliliğini koruyacaklardır. 01 Aralık 2003 günü itibariyle D ve C1/D vizeleri için gemicilerin şahsi başvurusu gerekmektedir. Şahsi başvuru için yapılması gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır. •Gerekli evraklar: 1.Süresi geçerli pasaport ve nüfus cüzdanı. 2.Süresi geçerli gemici cüzdanı. 3.DS-156 formunu ve 16-45 yaş arası olan kişiler ayrıca DS-157 formunu eksiksiz doldurmalıdırlar. Başvuru formları kesinlikle ve sadece başvuru sahiplerince doldurulmalıdır. Bu çok önemli bir husus olup, başvuru formunu şahsen doldurmamış ve imzalamamış kişilerin formlarında verilen bilgilerden herhangi birinin yanlış veya eksik olması halinde sorumluluk tamamen başvuru sahibinin kabul edilecektir. Değerlendirme, formlardaki bilgiler esas alınarak yapıldığından ve bu konunun önemi sizlere önceden bildirildiğinden olumsuz bulunan başvurularda düzeltme yoluna gidilmeyecektir. Gemicisi adına formu dolduran gemi acentalarıyla olan çalışmalarımızın durdurulmasına kadar gidebilecek ciddi kararların alınması dahi söz konusu olabilecektir. 4.Gemici ve işveren arasında karşılıklı imzalanmış iş kontratı. 5.Acentanızca hazırlanacak olan işveren mektubu. Amerika’ya uçakla gidip, Amerikan limanından gemiye katılmayı hedefleyen gemicileriniz için C1/D vizesine; gemiye önceden katılıp (Amerika karasularının dışında herhangi bir limandan) gemi ile birlikte Amerikan limanına girecek olan gemicileriniz için D vizesine başvurmanız gerekmektedir. Bu iki vize birbirinden farklı olup doğru vizenin verilebilmesi için mutlaka her bir gemici için hazırlayacağınız iş mektuplarında mutlaka ne şekilde ve nereden gemiye katılacaklarını belirtmeniz gerekmektedir. 6.Amerikan ölçülerine uygun 1 adet fotoğraf. 7.Vize başvuru ücreti olan USD 100 karşılığı Dışbank dekontu. •Değişiklikler ve gerekli bilgiler ( www.usconsulate-istanbul.org.tr ) internet adresimizde sürekli olarak güncellenmektedir. Bunun yanı sıra ofisimizdeki yetkili kontaklarınız, mesai günlerinde, 14:00 – 16:00 saatleri arasında, sorularınıza yardımcı olmaktan mutlu olacaklardır.Saygılarımızla Jayne A. Howell Vize Bölümü Şefi