ANA GEMI SÖZLEŞMESI

İLGİ: Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 27.10.2004 tarih ve 382/186 sirküler sayılı yazısı.                         Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan 21.10.2004 tarih ve B.11.2.DDY.0.82.00.09/02-10/3851 sayılı yazıdan bahisle; T.C.D.D. Haydarpaşa Limanı ile iş yapan, ŞARK EKSPRES VAPUR ACENTESİ’nin temsilcisi olduğu CMA-CGM armatörlük şirketine ait 2300-2500 teu vinçsiz ana gemilerin Ekim ayının ilk haftasından başlamak üzere her PERŞEMBE günü saat 24:00’de Haydarpaşa limanına yanaşacağı ve gemilerin bekletilmeden 12. rıhtımda iş altı yapılacağına dair bir sözleşme yapıldığı,   Yapılan sözleşme gereği; Haydarpaşa limanı 12 No.lu rıhtıma, ana gemilerin öncelikle yanaştırılacağı, 8 Ekimden itibaren PERŞEMBE günleri aktarmalı olarak Haydarpaşa limanına gelen (Feeder) gemilerin başka rıhtımlarda (10, 11 ve 13 No.lu) iş altı edileceği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği