• Anasayfa
  • |
  • BAHADIR İsimli Tarama Gemisi ile Tarama Faaliyeti Hk.

BAHADIR İsimli Tarama Gemisi ile Tarama Faaliyeti Hk.

Sayın Üyemiz,

            İlgi: T.C.UAB İstanbul Liman Başkanlığı'nın 22.10.2018 Tarih ve E.10225 Sayılı

                    Yazısı.

            İlgi yazı ile;

            İstanbul Liman Başkanlığı İdari Sahası içinde yer alan Haydarpaşa Limanı 12 nolu rıhtım il mendirek arasında "BAHADIR" isimli tarak gemisi ile tarama faaliyeti yapılacağı, söz konusu faaliyetlerin uygun hava ve deniz koşulları gözlenerek 22.10.2018 tarihinden itibaren başlanacağı, 08:30 ile 16:30 saatleri arasında faaliyetler bitene kadar bu alanın denize kapatılacağı,

            Bahse konu  yapılacak Tarama çalışmalarının yapılacağı bölgede seyir ve iş güvenliğinin T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü tarafından sağlanması kaydıyla; seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasına yönelik Haydarpaşa Limanı mendireği dış tarafından seyir yapılmasının gerektiği, konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

                                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                         

                                                                                                                                     Cengiz ÖZKAN                                                                                                                                                                                                                       Genel Sekreter V.

 

            EKLER:

            Ek-1: Geniş Dağıtım

            Ek-2: İlgi Yazı