• Anasayfa
  • |
  • BALIKÇI GEMILERINDE ÇALIŞACAK GEMIADAMLARININ

BALIKÇI GEMILERINDE ÇALIŞACAK GEMIADAMLARININ

TARİH:03.08.2004 KONU: Balıkçı Gemilerinde Çalışacak Gemiadamlarının Tabi Olacakları Sağlık Raporları Hk. İLGİ: a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 29.07.2004 Tarih ve 4863 Sayılı Yazısı. b) 14.07.2004 Tarih ve 2811 Sayılı Yazımız. 1- 18.05.2004 Tarih ve 25466 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 31.07.2002 Tarih ve 24832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin 10.04.2003 Tarih ve 25075 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası “......... balıkçı gemilerinde çalışacak gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili özel veya kamu sağlık kuruluşlarından alınacaktır. Bu sağlık raporları beş yıl geçerli olacak.....” şeklinde değiştirilmiştir. 2- Ancak, Gemiadamları Sağlık Yönergesi gereğince daha önce alınan, iki yıllık ve Yönetmelik değişikliği sırasında süresi dolmamış sağlık raporlarının, bahsekonu değişiklik kapsamında değerlendirilerek sağlık raporunun süresinin beş yıl olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda Odamız üyelerince tereddütler hasıl olduğundan konuya açıklığa kavuşturulması talebimiz İlgi (b) yazımız ile Denizcilik Müsteşarlığı’na bildirilmişti. 3- Bahse konuya cevabi Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan İlgi (a) yazıda; Balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının, Yönetmelik değişikliğinden önce Gemiadamları Sağlık Yönergesi kapsamında aldıkları iki yıl süreli sağlık raporlarının, “sürücü olur” sağlık raporuna göre daha detaylı tetkik sonucu düzenlenmesi nedeniyle, düzenlenme tarihi itibariyle iki yıllık süresi dolmayan sağlık raporuna sahip, balıkçı gemisinde çalışan gemiadamlarının sağlık raporlarının geçerli sayılacağı belirtilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter