• Anasayfa
  • |
  • BARBAROS III YÜZER VİNCİNİN SATIŞI HK.

BARBAROS III YÜZER VİNCİNİN SATIŞI HK.

05.08.2004 BARBAROS III YÜZER VİNCİNİN SATIŞI HK. Sayın Üyemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’ ndan alınan 02.08.2004 tarih ve B.11.2.DDY.O.08.00.13/0.00.1/45094 sayılı yazısın daki bahse konu BARBAROS III yüzer vincinin ihale metni aşağıya çıkarılmıştır. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: -Tüm Üyelerimize ( Web Sayfası ) -Türk Armatörler Birliği -Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği -MARLİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Dairesi Başkanlığı İHALE İLANI YÜZER VİNÇ SATILACAKTIR TCDD İşletmesi genel Müdürlüğünden: 1-İdarenin: a)Adresi :TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA b)Telefon ve Faks Numarası :0312 309 05 15/4179 Faks:0312 311 53 05 c)Internet Adresi :www.malzeme.tcdd.gov.tr 2-İhale konusu işin adı :Haydarpaşa Limanında bulunan BARBOROS III yüzer vincinin mevcut haliyle satışı 3-Yukarıda belirtilen satış işi, Yurtiçinden Kapalı Zarf Teklif Alma Yöntemi ile ihaleye çıkarılmıştır. 4-Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet alım İhale Komisyonu Başkanlığına 31.08.2004 Salı günü saat 14:00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5-Şartnameler, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Liman Sipariş Şubesinde ( Oda no:1090 ) görülebilir.ihaleye teklif verecek olanların şartname satın almaları zorunlu olup, Ankara’ da TCDD İşletmesi Genel müdürlüğ Merkez Veznesi ile İstanbul’ da haydarpaşa Veznesinden KDV dahil 25.000.000 TL bedelle temin edilebilir. 6-Teklif edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 7-Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.