• Anasayfa
  • |
  • BELGELENDIRME SÖRVEYLERI HK

BELGELENDIRME SÖRVEYLERI HK

Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün Belgelendirme Sörveyleri hakkındaki 21.10.2008 tarih ve 7174 sayılı yazısı Ek’te bilgilerinize sunulmaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Ek1: İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün Belgelendirme Sörveyleri hakkındaki 21.10.2008 tarih ve 7174 sayılı yazısı (1 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - RODER - UND - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - ZEYPORT - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - İMEAK DTO Şubeleri T.C. BAŞBAKANLIK Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Sayı:B.02.1.DNM/01.01.19/118.01/7174 21 EKİM 2008 Konu:Belgelendirme Sörveyleri DENİZ TİCARET ODASI Meclisi Mebusan Cad.No.22 34427 Fındıklı-İstanbul İLGİ: a. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2007 tarih ve 25064 sayılı yazısı. b. 02.10.2007 tarih ve 5383 sayılı yazımız. c. 29.05.2008 tarih ve 3183 sayılı yazınız. d. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2008 tarih ve 23346 sayılı yazısı. e. 27.08.2008 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze Belgelendirme Sörveylerine yönelik toplantı kararları f. 10.11.2006 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik g. 30.01.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan RO-ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliği Bölge Müdürlüğümüz tarafından icra edilen denetim görevlerimizin daha etkin ve düzenli olabilmesi için ilgi (f) Yönetmelikte, gemilere ait teçhizat, malzeme ve diğer unsurların, mürettebatın ve işletim prosedürlerinin, gemilerden kaynaklanan deniz kirlenmesinin önlenmesi ve deniz emniyeti hususlarındaki Ulusal ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunun denetim ve belgelendirme işlemleri ile ilgili olarak gemi işleticileri ile kaptanın tabi oldukları yükümlülükler ve programlı denetimlerin yapılmasına yönelik başvuruların, ilgili belgelerinin süresinin dolmasından veya duruma göre başka denetim faaliyetleri için öngörülen tarihten asgari onbeş gün önce yapılacağı (Yönetmeliğin 25.c.l. Maddesi) yeralmaktadır. Kabotaj hattında çalışan ro-ro yolcu ve yüksek hızlı yolcu gemilerine yapılan denetimler sonucunda görülen lüzum üzerine; ilgi (g) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihden itibaren oniki ay içerisinde Yönetmeliğin 2.1.b maddesinde Türk Limanlarından kabotaj hattında veya uluslararası sefer yapan ro-ro yolcu ve yüksek hızlı yolcu gemilerinin, yine Yönetmeliğin 12.I.ç maddesine uygun bir veri kayıt cihazı (VDR) ile donatılacağı belirtilmektedir. Bilindiği gibi VDR cihazının gemiye monte edilmesi gemi havuzunda iken yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde Belgelendirme Sörveylerine yönelik Klas Kuruluşları ile yapılan toplantı kararlarında, ilgi (e) ve ilgi (a),(b),(c),(d) yazılarında belirtildiği gibi; denetim faaliyetlerinin icra edilmesinde özellikle geminin kuru havuzda bulunduğu zamanda gemiye monte edilmesi gereken teçhizat veya kontrol edilmesi gereken yapısal özelliklerin gemi havuzda iken denetlenmesi gerektiği, bazı durumlarda gemi havuzdan çıkıp suya indikten sonra yapıldığından, gemiye yapılan sörveylerde tespit edilen ve gemi havuzdayken düzeltilmesi gereken hususların düzeltilmesinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. İdaremizce yapılacak başvuruların ilgi (f) Yönetmelikte belirtildiği gibi, belgelerin süresinin dolmasından asgari onbeş gün önce yapılmaması, ilgi (g) Yönetmelikte belirtildiği gibi gemiye havuzda monte edilmesi gereken teçhizatın takılmamasından dolayı, İdaremizce daha önce ilgi (a),(b),(c),(d) yazılarında belirtildiği gibi, oluşacak zarar ve gecikmelerden İdaremiz sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen konulara azami titizliğin gösterilmesi ve konunun ivedilikle sektöre duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. İMZA Cengiz ÖZKAN Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yrd. DAĞITIM: GEREĞİ: BİLGİ: - İMEAK DTO - Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü - Klas Kuruluşları