• Anasayfa
  • |
  • BİLİRKİŞİ VE HAKEM LİSTELERİ HK

BİLİRKİŞİ VE HAKEM LİSTELERİ HK

Sayın Üyemiz, 5174 Sayılı Kanunun Odamızın görevlerine ilişkin 12.Maddesinin (o) bendine istinaden ; İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak amacıyla hazırlanan,Odamız Yönetim Kurulu’nun 04.08.2005 Tarih,14 Sayılı Toplantısında uygun bulunarak onaylanmak üzere Oda Meclisine sunulan Odamız BİLİRKİŞİ VE HAKEM LİSTELERİ” Ek’tedir.Sözkonusu Listelerin Oda Meclisi üyelerimizce bir kez daha incelenmesi için ,Listeler Odamız Meclisi’nin Ağustos Ayı meclisinde onaylanacaktır. “Bilgileriniz ve gereği rica olunur. Murat TUNCER Genel Sekreter