• Anasayfa
  • |
  • Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı Hk.

Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı Hk.

Sayın Üyemiz,    

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen, 12.01.2022 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

Portekiz ve Kenya’nın eş-başkanlığında 2020 yılında düzenlenmesi öngörülen ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen Birleşmiş Milletler (BM) 14’üncü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak) uygulanmasını desteklemeye yönelik BM Okyanus Konferansı’nın 27 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde Lizbon’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, BM’nin 73/292 sayılı Genel Kurul kararı uyarınca akredite edilmiş, Hedef 14 ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar, bilimsel çevreler ve özel sektör teşkilatlarının Konferansa gözlemci statüsünde katılabileceği, yeni akreditasyon başvuruları için oluşturulacak bir platformun ise 17 Ocak-28 Şubat 2022 tarihlerinde erişime açık olacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu Konferansa katılım prosedürü ve detaylı bilgilere https://bit.ly/33uLtqo web adresinden erişilebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

46_195_195_46.pdf