• Anasayfa
  • |
  • Bitkisel Yağların Supalan Elleçlenmesi

Bitkisel Yağların Supalan Elleçlenmesi

TOBB'dan alınan 14.09.2022 tarihli ve 9072 sayılı ekli yazıda; 

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2022 tarih ve 579517 sayılı yazısında bitkisel yağların supalan elleçlenmesine ilişkin taşıma işlemlerine dair bilgilendirme yapılmakta olduğu,

- Söz konusu yazıda liman idari sahasında uygun altyapıya sahip bir kıyı tesisi var iken supalan olarak elleçlenmesi yasak olan bitkisel yağların 1 Şubat 2023 tarihine kadar kapsam dışına alınarak supalan olarak elleçlenmesi hususunun 19.08.2022 tarihli yazılarında bildirildiği,

- Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında gereken emniyet tedbirlerinin alınması ve 23'üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıktan özel izin almasının gerekmekte olduğu, sadece liman idari sahasında gerekli altyapıya sahip liman bulunmaması şartının göz önünde tutulmayacağı,

- Bu itibarla uygulamaya ilişkin Liman idari sahasında bulunan kıyı tesislerinin Liman Başkanlıklarınca bilgilendirilmesi ve özel izinler için başvuruların sadece kıyı tesislerinden kabul edileceği, 

ifade edilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

662_2821_2821_eimza.pdf