BMP-5

        İlgi     : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü' nün 13.07.2018  tarihli ve

                     54369 sayılı yazısı.       

 

        İlgi yazı ile,

      -Kızıl Deniz, Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Arap Denizi'nde deniz haydutluğunu caydırmak, bölgede seyir yapan unsurların güvenliğini sağlamak maksadıyla etkili önlemler getiren bir rehber olan "BMP-5" yeni versiyonunun www.eunavfor.eu ve www.mschoa.org internet sitelerinde yer aldığı ifade edilmektedir. 

      -Bu kapsamda bahse konu bölgelerde seyredecek gemilerin bilgilendirilmesi açısından söz konusu rehberin Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

                   Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                    

                                                                                                 Saygılarımızla,

                                                                                                 İsmail ASASOĞLU

                                                                                                  Genel Sekreter V.

EK: İlgi yazı sureti (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                            Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                          -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                             

-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                 

-18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,35,37,

 40,41,42,44 ve 47'nci Meslek Komitesi Bşk.ve

 Üyeleri          

-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.                  

-Gemi Brokerleri Derneği

-KOSDER

-Gemi Sahibi Firmalar

437_2888_EK_2888.pdf