• Anasayfa
  • |
  • Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığı Hakkında Yönetmelik

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığı Hakkında Yönetmelik

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik 02.07.2021 tarih ve 31529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamış olup, söz konusu Yönetmelik 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Bozulabilir gıdaların taşınmasında, taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için bu faaliyetlerde yer alan taşımacıların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemek ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanların test, onay, muayene ve belgelendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik ;

  1. a) Bozulabilir gıdaların taşınması faaliyetinde yer alan taşımacıları, 
  2. b) Bozulabilir gıdaların taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanları (yalıtımlı ekipmanlar, soğutucu/ısıtıcı cihaz, taşıt, araç gereç ve benzeri), 
  3. c) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bozulabilir gıda taşımacılık faaliyetlerini, 

ç) Ülkemiz sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası taşımaları, 

kapsamaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_bozulabilir_g_da_maddelerinin_ta_mac_l_hakk_nda_y_netmelik.pdf