BREXIT Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 31.12.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrılmasının ardından başlayan geçiş döneminin 31 Aralık 2020 tarihinde  sona erdiği vurgulanarak, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere'nin üçüncü ülke olarak AB'nin ticaret düzenlemelerinin ve Türkiye ile AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği'nin, Ortaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı'nın ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamı dışında kalacağı belirtilmektedir.

Yazıda, söz konusu süreçte ülkemiz ile İngiltere arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan STA çerçevesindeki "menşe beyanı" uygulaması ile ilgili bilgi verilmekte olup; 31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibariyle sevk halinde, antrepoda veya geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşyanın, ülkemizden İngiltere'ye yapılan ihracat işlemleri için 1 Ocak 2021 tarihinden önce düzenlenmiş veya "sonradan düzenlenen" menşe ispat ve dolaşım belgelerinin geçerlilik süreleri hakkında açıklamada bulunulduğu ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

12_25_brex_t_hk.pdf