• Anasayfa
  • |
  • Çevre Denetim Yönetmeliği (Taslak) Görüş Talebi Hk.

Çevre Denetim Yönetmeliği (Taslak) Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,    

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen ve Ek-1’de sunulan 25.01.2021 tarihli yazıda;

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevrenin korunması için tesis veya faaliyetler bazında gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin tespitine, idari yaptırım uygulamalarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Denetim Yönetmeliği (Taslak)” hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ek-2’de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin Ek-3’te sunulan “Görüş Bildirme Formuna” doldurularak 27.01.2021 tarihi saat 16:00’a kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

94_329_329_94.pdf