• Anasayfa
  • |
  • ÇEVRE PARA CEZALARINA İLIŞKIN 2004/1 SAYILI GENELG

ÇEVRE PARA CEZALARINA İLIŞKIN 2004/1 SAYILI GENELG

Sayın Üyelerimiz, İLGİ: (a) 2872 sayılı Çevre Kanunu (b) Danıştay 6. Dairesinin 28.05.2004 tarih ve E. 2004/218 sayılı kararı. (c) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 05.08.2004 tarih ve 3152 sayılı yazısı. 1- 2872 sayılı Çevre Kanununda belirtilen idari para cezalarının 5 kat arttırılması ile ilgili olarak 01.08.1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 09.07.1998 tarih ve 1998/11415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının para cezalarının miktarlarının belirlenmesine yönelik bölümünün yürütülmesinin durdurulduğu ilgi (c) den anlaşılmıştır. 2- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu’nun 28/1 inci maddesi uyarınca, Danıştay’ın ilgi (b) Yürütmenin Durdurulması kararı doğrultusunda 2872 sayılı Kanun uyarınca tahakkuk ettirilecek çevre para cezalarının miktarının belirlenmesinde, ceza miktarının 5 kat artırılmasını öngören 1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının dikkate alınmaması ve dolayısıyla Genelgede yazılı miktarların 5’te 1’inin esas alınması hususu bildirilmektedir.   Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                      Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği     - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM                    Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeler