• Anasayfa
  • |
  • Çin Gemi Suyu Kirletici Yayılımı Kontrol Standartları Hk.

Çin Gemi Suyu Kirletici Yayılımı Kontrol Standartları Hk.

İlgi:  ICS’nin 29.10.2019 tarihli ve ENV(19)08 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (International Chamber of Shipping-ICS) ilgi yazısı ile;

            Tesis edilmiş onaylı artıma sisteminin çalıştırılmasına rağmen Çin'in kirletici yayılımı kontrol standart mevzuatına göre geminin Guangzhou/Çin şehrinde tutulduğu, Çin'in herhangi bir limanında buna izin verilmediği, arıtılmış pis su deşarjının kıyıdan 3 deniz mili (nautical mile-nm) uzaklıkta, 4 knot ve üzeri seyir hızında yapılabileceği, atık suların limandayken gemideki toplama tanklarında tutulması ya da kıyı sistemine deşarj edilmesi gerektiği, Ek'te yer alan bahse konu mevzuatın Aralık 2017 tarihinde yayınlandığı ve Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiş olup;

            MARPOL atıklarının deşarjı ile ilgili olarak karşılaşılan herhangi bir sorunun john.stawpert@ics-shipping.org adresine yönlendirilmesi istenmiştir.

            Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.  

Saygılarımla,             

İsmet SALİHOĞLU        

Genel Sekreter           

746_3779_3779_746.pdf