• Anasayfa
  • |
  • Covid-19 Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Covid-19 Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 06.01.2022 tarih ve 164 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

2021 yılında KOSGEB tarafından, Covid-19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) yönelik olarak, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA işbirliğinde "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi" başlatıldığı bildirilmekte olup, söz konusu projenin amacının; imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki MKİ'lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasının olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, geçen yıl uygulanan "Covid-19 Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın bu yıl bazı değişiklikler ile tekrar başvuruya açıldığı ifade edilmekte olup, KOSGEB tarafından hazırlanan "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" ile; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ'ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteğinin sağlanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

25_116_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_06012022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf