DENIZCE FUARI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 27.10.2004 tarih ve 2492 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Dişice Reklam Ajansı ve Tic. Ltd. Şti’nin 20 Ekim 2004 tarihli yazısı ile, 19-28 Kasım 2004 tarihleri arasında Rahmi Koç Müzesi Hasköy / Haliç’te Denizce Deniz Tekne Fuarı düzenlenmekte olduğu belirtilerek bu fuar dolayısıyla 17 Kasım – 02 Aralık 2004 tarihleri arasında denizde şat bulundurma, her türlü tekne girişi, çıkışı, bordalaması ve demirlemesi konusunda izin istenildiği, Konunun, İstanbul Liman Başkanlığı’nca tetkiki sonucunda; -Fuar süresince bölgede her türlü can, mal, çevre ve seyir güvenliği bakımından gerekli emniyet tedbirlerini almak, -Bölgeye seyir yapacak yolcu gemisi/yolcu motorlarının seferlerine engel olmamak, -Köprülerin açıldığı gün ve saatlerde Haliç’e giriş-çıkış yapacak gemilere çapariz vermemek, -İstanbul Liman Tüzüğü ve diğer ilgili mer-i mevzuat kapsamında gerekli tedbirleri almak ve kurallara uymak, kaydıyla izin verildiği bildirilmektedir. Bölgede seyir yapacak gemi kaptan ve donatanlarının yukarıdaki hususlara dikkat etmeleri konusunda bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği