• Anasayfa
  • |
  • DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI KALITE EL KITABI HK.

DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI KALITE EL KITABI HK.

Sayın Üyemiz, 1. STCW sözleşmesinin Kural I/8 ve Kod-B I/8 hükümlerinin uygulanmasını teminen, 13.02.2006 tarih ve 26079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Hakkında Yönetmelik gereği Denizcilik Müsteşarlığı sorumluluk alanına giren konularda gemiadamlarının eğitim ve belgelendirme iş ve işlemlerin Kalite Sistemi yoluyla izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile hazırlanan ve kalite politikası, organizasyon yapısı, yetki ve sorumluluklar, yürütülen faliyetler, denetleme ve yönetimin gözden geçirilmesi ile ilgili prosedürler, talimatlar ve kontrol listelerinden oluşan Kalite El Kitabının 25.01.2008 tarihli ve 2962 sayılı Makam Olur’u ile onaylanarak yürürlüğe girdiği, 2. Ayrıca, STCW Sözleşmesinin öngördüğü kalite sisteminin bahse konu el kitabı dahilinde sürdürülmesi, geliştirilmesi ile İdare ve Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu arasında koordinasyon sağlamasını teminen Deniz İşleri Dairesi Başkanı Sn. Ekrem ÖZCAN’ın 01.02.2008 tarihli ve 3808 sayılı Makam Olur’u ile Kalite Koordinatörü olarak görevlendirildiği, 3. Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu tarafından yapılacak denetlemelere hazır olunmasını teminen gemiadamlarının eğitim, belgelendirme iş ve işlemlerinin Kalite El Kitabındaki prosedürlere uygun olarak yapılması ve prosedürlerin gereklerinin Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2008 tarihli ve 6002 sayılı yazısı kapsamında yerine getirilmesi hususları, Denizcilik Müsteşarlığı Web sayfasında yayımlanmak suretiyle bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği -Gemi Yakıt İkmalciler Derneği -TÜRKLİM -GİSBİR -GEMTAC - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği