• Anasayfa
  • |
  • DENIZE ELVERIŞLILIK BELGESININ UZATILMASI TALEBI

DENIZE ELVERIŞLILIK BELGESININ UZATILMASI TALEBI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması          Genel Müdürlüğünün 10.04.2003 tarih ve 02257 sayılı yazısı           Sayın Üyemiz, İlgi yazıyla; 1. Özel sektör, Kamu kurum/kuruluşlarından, gemilerine ait geçerlilik süresi bitmiş Denize Elverişlilik Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılması için Müsteşarlığa yapılan taleplerin son zamanlarda yoğunluk kazanmakta olduğu ve konu hakkında talimatlar talep edildiği, bu taleplerin büyük kısmını ise, çeşitli nedenlerden zamanı gelmiş ve yaptırılamamış olan havuz veya kızak sörveylerinin oluşturduğu, 2. Yolcu ve ticaret gemilerinin Denize Elverişlilik Belgesinin uzatılması talebinin, geminin dosyasının bulunduğu Bölge Müdürlüğüne yapılması ve Bölgesi tarafından belgelerinin incelenerek değerlendirmenin yapılmasının gerektiği, 3. Ulusal ve uluslararası kural ve kaideler çerçevesinde Denize Elverişlilik Belgesi ile ilgili konularda Kamu kurum/kuruluş ve özel sektör gemilerinin sörvey tarihlerini bir programa oturtmaları, gelecekte karşılaşılabilecek sorunlar gözönünde bulundurularak, gemilerin sörvey tarihleri konusunda titiz olunması ve Denize Elverişlilik Belgesi ile ilgili taleplerin Müsteşarlık bağlısı Bölge Müdürlüklerine yapılması gerektiği, belirtilmekte olup, ayrıca Bölge Müdürlükleri de, işlemleri mer-i mevzuat ve uluslararası kural ve kaideler çerçevesinde yaparak, talep sahiplerine bilgi vermeleri hususunda talimatlandırılmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.         Saygılarımızla    Deniz İPEK Genel Sekreter