• Anasayfa
  • |
  • DIŞ İLIŞKILER VE AVRUPA BIRLIĞI KOORDINASYON MERKE

DIŞ İLIŞKILER VE AVRUPA BIRLIĞI KOORDINASYON MERKE

İlgi yazıda, Ülkemizin Avrupa Birliği katılım sürecinde, İstanbul genelinde gerekli altyapıyı oluşturmak, kent halkını AB vatandaşlığına hazırlamak, AB üyesi ülkeler için bağlayıcı nitelik taşıyan müktesebatın benimsetilmesi ve uygulanması konularında işbirliği, iletişim ve eşgüdüm sağlama amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere; Valilik Makamının 03.02.2005 tarih ve 217 sayılı Olur’u ile İstanbul Vali Yardımcısı Fikret Kasapoğlu’ nun sorumluluğunda “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi” nin oluşturulduğu bildirilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: -Tüm Üyelerimiz (WEB)