• Anasayfa
  • |
  • E-ATA/TR Programı ve Uygulamasına İlişkin Esaslar

E-ATA/TR Programı ve Uygulamasına İlişkin Esaslar

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce 10.06.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Genelge yayınlanmıştır, Genelge de özetle ;  

ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile entegrasyon sağlanarak ve işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen Ticaret Bakanlığınca e-ATA/TR programı geliştirilmiş olup bahse konu e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemleri ekte belirtilen hususlara dikkat edilerek gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

623_1730_e_ata_tr_program_ve_uygulamas_na_ili_kin_esaslar.pdf