• Anasayfa
  • |
  • Ek Fiyat Farkı Hesaplamaları Hk.

Ek Fiyat Farkı Hesaplamaları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, kamuya iş yapan firmaların zararlarının telafisi için talep edecekleri fiyat farkı hesaplamalarında tereddütte kalınan hususlara yönelik Kamu İhale Kurumu'ndan görüş talep edilmiştir. Kamu İhale Kurumu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların " Tereddütlerin Giderilmesi" başlıklı 12. maddesi uyarınca görüş talep edilen konularla ilgili 24.03.2022 tarih ve 2022/DK.D-94 sayılı Kurul Kararı aldığını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirmiştir.

Ayrıca eksik kalan hususlar 30.3.2022 tarih ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul Kararı ile netleştirilerek, Kamu İhale Kurumunun resmi internet sitesinde kamu ile paylaşılmıştır. Söz konusu kararlar ekte sunulmakta olup, bilgilerinizi arz rica ederim.

289_1681_sirk_ler_no_289_ek_fiyat_fark_hesaplamalar_hk.pdf