FİLYOS BELDESİ 9 PAFTA

06.08.2004 3120 FİLYOS BELDESİ 9 PAFTA 3802 PARSEL KİRALANMASI Sirküler No. 300/2004 İLGİ : Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.08.2004tarih ve 23182 Sayılı yazıları. Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alınan, mülkiyeti şirketlerine ait Filyos Beldesi 9 Pafta 3802 Parsel kiralanması ihalesi ile ilgili yazısı, genel şartname ve Sözleşme taslağı ek’te sunulmaktadır. Sözleşmede belirtilen ana hususlar özetle aşağıdadır. 1- KİRALANACAK YER VE MÜŞTEMİLATLAR : Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Hisarönü (Filyos) Beldesinde bulunan 9 Pafta, 3802 Parsel numarasıyla kayıtlı 38500 m2 alanı, arsanın tamamı ile üzerinde bulunan, 2 katlı (120x2 kat) betonarme bina ve 2 adet (2x150 m3) Akaryakıt Tankı ve 2 adet (2x600 m3) Akaryakıt Tankı ve Dizel motorlu demiryolu vinci ve 1 adet (350 m2) Sac Ambar Binasıdır. 2- KİRA SÜRESİ :Kira süresi, kiracının yapmayı taahhüt edeceği yatırıma göre tarafların karşılıklı mutabakatıyla belirlenecek olup bu süre en fazla 10 (On) yıl olacaktır. 3- KULLANIM AMACI :Kiracı kiralanan arsayı, arsa üzerindeki binaları ve akaryakıt tanklarını 3. şahıslar lehine liman-iskele işletmeciliği, gemi yükleme-boşaltma, yasaların izin verdiği sınırlar dahilinde her türlü maden, kömür, petrol, gıda vs ticari emtianın taşıma, stoklama ve gerekli üniteleri yapmak suretiyle eleme ve paketleme vb. gibi faaliyetler olup, bu işletmecilik için gerekli yasal izinler Kiracı tarafından alınacaktır.Bilgilerinize arz ve rica ederiz.Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : İlgi Yazı, 1 Genel Şartname, 1 Sözleşme Taslağı DAĞITIM : Gereği : Bilgi : - Tüm Üyelere (WEB) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU DTO Konsey Başkanı - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - Sn.Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektör Kurulu Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteler Derneği - 7197 No.lu Meslek Komitesi - Meclis Başkan ve Vekilleri - MARLİM - Yönetim Kurulu Bşk.ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları