• Anasayfa
  • |
  • Gazdan Arındırma Uzmanları Listesinin Güncellenmesi Hk.

Gazdan Arındırma Uzmanları Listesinin Güncellenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 06.11.2020 tarihli ve 59864 sayılı yazıda, "Gazdan Arındırma Uzmanlığı" sertifikası almış olan kişilerin listesine Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü web sitesi (https://bit.ly/2Iobxca ) üzerinden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

Zaman içerisinde hem listede yer alan gazdan arındırma uzmanlarının, hem de bu kişilere ilişkin bilgilerin güncellenmesi ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmekte olup, güncellenecek yeni listenin Gazdan Arındırma Yönetim ve Bilgi Sistemine (GAS) aktarılacağı, bu sayede sistemde adı bulunmayan hiçbir gazdan arındırma uzmanı veya gaz ölçüm uzmanının sisteme veri girişi yapamayacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, mevcut gazdan arındırma uzmanları listesinde yer alan bilgilerin güncellenmesi ve faal olarak çalışan gazdan arındırma uzmanlarının tespitinin sağlanması amacıyla listenin kontrolünün sağlanarak, listede adı bulunup 17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği" yürürlük tarihinden önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden gazdan arındırma uzmanlığı sertifikası almış kişi bilgilerinin Ek-1'de sunulan tabloya işlenerek 25 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

1244_3048_gazdan_ar_nd_rma_uzmanlar_listesinin_g_ncellenmesi_hk.pdf