• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTELIĞI EĞITIM DUYURUSU HK.

GEMI ACENTELIĞI EĞITIM DUYURUSU HK.

Sayın Üyemiz, Gemi acenteliği eğitim programı, Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonumuzca tekrar belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir ; 1. Gemi acenteliği eğitimleri ; müracaatların çok olması nedeniyle, sadece Denizcilik Müsteşarlığı’ndan yetki belgesi almış gemi acentelerinde halen çalışan ve acente kimlik belgesi olmayan personele verilecektir. 2. Odamıza acente yetkili personel eğitimi almak için başvuranlar, çalıştıkları acente vasıtası ile daha evvel duyurulduğu üzere en geç 10 Ağustos 2007 tarihine kadar, öğrenim durumlarını gösteren en az lise diploması fotokopisi, 2 adet 4,5x6 ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş fotoğraf ve 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi belgeleri ile elden ya da posta aracılığıyla müracaat edeceklerdir. 3. Gemi acenteliği eğitiminin ilki İstanbul’da 17-21 Eylül 2007 tarihleri arasında İMEAK DTO Cihangir Ek Hizmet Binası’nda (Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sok.No : 23 Cihangir-Beyoğlu/İSTANBUL) verilecek olup, eğitim yeri kapasitesi ve kalitesi açısından İstanbul’da sadece 40 personele eğitim verilecektir. Katılımcı sayısı, müracaat sırasına veya katılımcı sayısının fazla olması halinde fazla eleman gönderen acentelerden eksiltme yapılarak değerlendirilecektir. Buna göre 40 kişinin üzerindeki katılımcılar, bir sonraki eğitim programına alınacaktır. 4. Şubelerden, acente eğitimi verecek olanlar, katılımcı sayısı en az 15 kişi olmak (veya şubeler kendi arasında katılımcı sayısını koordine ederek belirlenen yerde eğitim verecekler) şartı ile eğitimcilerin isimlerini, katılımcıların listesi ile birlikte eğitim tarihini 17-21 Eylül 2007 tarihinden sonra olmak üzere Odamıza bildirecek olup, sınavlar ve Sınav Komisyonu’nun oluşturulması eğitimi verenlerce yapılacaktır. 5. Eğitimler 5 gün ve 5’er saat olarak verilecek olup, eğitim notları Odamızca bastırılarak eğitim verecek şubelere gönderilecektir. Şubelerde eğitimcilere ödenecek saat ücreti 100.00 YTL’dir. 6. Katılımcılardan eğitim için herhangi bir ücret alınmayacak olup, Müsteşarlıkça alınacak sertifika ücreti 25.00 YTL’dir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - Yönetim Kurulu Bşk.ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeler - İlgili Acenteler