• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTELIĞI YETKI BELGESI HK.

GEMI ACENTELIĞI YETKI BELGESI HK.

Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, 31/10/2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1.maddesi gereğince, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan gemi acentelerinin, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde, Yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi alması gerektiğinden yetki belgesi talebinde bulunmayan gemi acentelerinin eksik belgelerini tamamlayarak en geç 31 Ekim 2006 tarihine kadar Müsteşarlığa ulaştırmaları gerekmekteydi. Belirtilen tarihe kadar evraklarını tamamlamayan gemi acentelerine Müsteşarlıkça geçici olarak izin verilmiştir. İlgi yazıda; Müsteşarlıkça faaliyetlerine geçici olarak izin verilen ve halen eksikliklerini tamamlamayan gemi acentelerinin isimleri bir liste halinde Odamıza gönderilmiş olup gemi acentelerinin 15/05/2007 tarihine kadar eksik belgelerini tamamlayarak Müsteşarlığa iletilmeleri aksi takdirde verilen izinlerin iptal edileceği bildirilmektedir. Müsteşarlıkça faaliyetlerine geçici olarak izin verilen gemi acentelerinin eksik belgelerini tamamlayarak en geç 15/05/2007 tarihine kadar Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne iletmeleri hususunda gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Acenteler ( Müsteşarlık Listesi’nde yer alan acenteler )