GEMI İNŞA YÖNETMELIĞI

İLGİ: a) 23 Ocak 2002 Tarih ve 24649 Sayılı Gemi Deniz Araçları İnşası, Tadilatı, Bakım ve Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmelik. b) 11 Temmuz 2003 Tarih ve 25165 Sayılı Gemi Deniz Araçlarının İnşası , Tadilatı, Bakım Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmeliğe 2 ve 3’üncü Maddelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik. c) İlgi (b) Yönetmelik Hakkında 17.07.2003 Tarih ve 1725 Sayılı Müsteşarlık Talimatı. d) Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlığı’nın 18.08.2003 Tarih ve 215 Sayılı Yazısı. e) 31.05.2003 Tarih ve 1908 Sayılı Yazımız. f) Gemi İnşa ve Sanayiciler Birliği’nin 20.08.2003 Tarih ve TZL-261-415 Sayılı Yazısı. g) 29.08.2003 Tarih ve 02993 Sayılı Yazımız. h) Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2003 Tarih ve 2332 Sayılı Yazısı. İlgi (h) Yazı ile; 1- Odamızın İlgi (e) yazısına atıfla, İlgi (a) Yönetmeliğin bürokratik formaliteler nedeniyle Gemi İnşa Sanayiinin önünü tıkadığı, tersane ve donatanları olumsuz etkileyecek hususların bulunduğu, bu nedenle İlgi (a) Yönetmeliğin iptalini ve İlgi (d) yazıları ekinde gönderilen Yönetmelik taslağının yürürlüğe konulmasını, , İlgi (b) Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinde İlgi (a) Yönetmelik maddelerine göre belgelendirilmemiş gemilere başvurulması halinde gerekli sörveylerin yapılmasını teminen Müsteşarlıkça bir meblağ belirlenebilir hükmünün konduğu ve İlgi (a) Yönetmelik kapsamında tersane sahibi ve donatanların şikayetlerinde klaslı olarak yeni inşa edilen gemilere dahi 3 defa sörvey götürülmediği için geminin belgelendirilmediği, ne kadar meblağ kesileceğinin bilinmediği için de gemilerin bekletildiğinin belirtildiği,