GEMI TAKIP PROGRAMI HK.

Sayın Üyemiz İlgi yazı ile ; 1. Gümrüklerin modernizasyonu projesi kapsamında başlatılan çalışmalar ile limanlardaki denetimleri kuvvetlendirmek, denizyolu ile yapılan kaçakçılığı önlemek için merkez ile taşra arasında on-line çalışacak ve halen kullanılmakta olan Marmara Denizi ve Boğazlar’da Liman ve Gemi Kontrolleri Projesi’nin yerini alacak olan Gemi Takip Programı’nın yazılım çalışmalarının tamamlanmış olduğu, programın kullanıma hazır hale geldiği, 2. 4 Eylül 2006 tarihinden itibaren İstanbul-Ambarlı Limanı’nda test edilmekte olan Gemi Takip Programı’nın pilot bölge olarak belirlenen İzmir (Alsancak), İstanbul (Ambarlı), Mersin, Samsun ve Trabzon Limanları’nda, programın işleyişi ve eksiklikleri görme açısından 21 Mayıs 2007 tarihinden itibaren kullanıma açılacağı, 3. Gümrük Kanunu’nun 34.maddesi, Gümrük Yönetmeliği’nin 59.maddesi ile Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği’nin 17. ve 27.maddeleri gereğince, yabancı limanlardan gelen veya Türkiye’den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentesi tarafından acente dilekçesi ile ilgili gümrük idaresine bilgi verilmesinin gerektiği, bu itibarla, gemi limana gelmeden önce söz konusu bilgilerin tek tip olarak sağlanabilmesi ve veri girişini kolaylaştırılması açısından acente dilekçesinin Gemi Takip Programı’na ara yüz olarak yerleştirildiği, 4. Ayrıca, acentelere veya denizcilik şirketine verilen ve geminin taşıdığı yüke ilişkin bilgileri içeren kargo manifestolarının da elektronik ortamda alınabilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, çalışmalar tamamlandığında kargo manifestolarının da Gemi Takip Programı üzerinden elektronik ortamda alınacağı, buna göre Gemi Takip Programı’nın kullanıldığı limanlarda acente geliş ve gidiş dilekçelerinin internet üzerinden programa girileceği, Gemi Takip Programı’na erişim için http://www.gumruk.gov.tr gümrük web adresinde yer alan uygulamalar bölümünün açılarak, açılan sayfadan da Gemi Takip Programı linkine tıklanarak programa giriş yapılacağı, Gemi Takip Programı’nın kullanım kılavuzuna da aynı adresten erişim sağlanabileceği, 5. Acenteler veya denizcilik şirketlerinin, programa veri girişi yapacak olan personelleri için Ek’te yer alan formu doldurarak, istenen belgeler ile birlikte ilgili Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne başvurarak, programa giriş yapabilmek için gerekli olan acente giriş şifresini alabilecekleri, 6. Bu bağlamda, Gemi Takip Programı’nın kullanıldığı limanlarda acente geliş ve acente gidiş dilekçelerinin ilgili Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne gitmeye gerek kalmaksızın program üzerinden elektronik ortamda verileceği, 7. Söz konusu programın tanıtımı amacıyla, 02 Mayıs 2007 tarihinde saat 14:00’da Trabzon’da, 03 Mayıs 2007 tarihinde saat 14:00’da Samsun’da, 14 Mayıs 2007 tarihinde saat 10:00’da Mersin’de, 16 Mayıs 2007 tarihinde saat 10:00’da İzmir’de, 18 Mayıs 2007 tarihinde saat 10:00’da İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde merkezden görevlendirilen personel tarafından toplantılar yapılacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Şifre Talep Formu (1 sayfa) Dağıtım : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S/S Gemi Armatörleri ve Mot.Taş.Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İlgili Acenteler - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği - Gemi Sanayicileri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Şubeleri