• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMI DONATIMINDA ASGARI EMNIYET BELGESI HK.

GEMIADAMI DONATIMINDA ASGARI EMNIYET BELGESI HK.

Tarih: 03.08.2004 Konu: Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi Hk. İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 29.07.2004 tarih ve 4862 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile özetle, 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ISPS Kod’a istinaden, 5 Aralık 2003 tarihli, A.955(23) No.lu IMO Kararı gereği, Müsteşarlıkça düzenlenen “Gemiadamı Donatımında Asgari Asgari Emniyet Belgesi” formatının revize edilmesine ihtiyaç duyulduğu, Bu kapsamda formatı revize edilen “Gemiadamı Donatımında Asgari Asgari Emniyet Belgeleri” nin, gemilerin sefer bölgelerine göre (Yakın Kıyısal ve Uzak Sefer) ayrı ayrı tanzim edilmek üzere 2 farklı form olarak oluşturulduğu, yasal olarak zorunluluk olmamasına rağmen daha önce 2 yıl süreli düzenlenen belgenin, bundan sonra 5 yıllık süre için düzenleneceği, ancak geminin isim, cins, makine, bağlama limanı, tadilatı v.b. hallerde 5 yıllık süreye bakılmaksızın yenileneceği, Kabotaj ve Liman Seferi için ise önceki uygulamanın devam edeceği bildirilmektedir. İlgi yazı ve ekinde yer alan revize edilmiş yeni formattaki “Gemiadamı Donatımında Asgari Asgari Emniyet Belgeleri” nin birer örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK-1 : İlgi yazı (1 Sayfa) EK-2 : Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (4 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları