• Anasayfa
  • |
  • Gemilerde Siber Güvenlik Rehberi’nin Yeni Versiyonu Yayımlandı

Gemilerde Siber Güvenlik Rehberi’nin Yeni Versiyonu Yayımlandı

        İlgi   : Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 10.12.2018 tarihli ve MC(18)107 sayılı yazısı.

                   

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Gemilerde Siber Güvenlik Rehberi üçüncü versiyonunun ICS web sayfasından;

(http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/safety-security-and-operations/guidelines-on-cyber-security-onboard-ships.pdf?sfvrsn=16) ulaşılabileceği bildirilmektedir. Bir önceki sürüm üzerindeki değişikliklere ilgi yazı eklerinde (Annex A, Annex B)  yer verildiği, Rehberin ekinde (Annex 2) siber güvenlik konularının mevzuata uygunluk açısından denizcilik firmalarına tavsiyeler içerdiğine dikkat çekildiği, ayrıca IMO gerekliliklerince şirketlerin 1 Ocak 2021 sonrası yıllık uygunluk belgesi doğrulamasında siber risk yönetimlerini, güvenli yönetim sistemleriyle birleştirebilmelerine yardımcı olmak üzere dizayn edildiği belirtilmektedir.

Rehber ile ilgili görüş ve sorularınız varsa ICS'e iletilmek üzere Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                           Saygılarımızla,

                                                                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                                                                           Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: Kılavuzdaki Yenilikler Türkçe Çevirisi (1 sayfa)

EK-2: İlgi yazı ve Eki (2 sayfa)

737_4687_EK_4687.pdf