• Anasayfa
  • |
  • Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun" 04.11.2020 tarih ve 31294 sayılı, ek'li Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bahse konu Kanun ile Su Ürünleri Sektörünü ilgilendiren hususlardan; 

4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na eklenen Ek Madde-4 ile Ek'li (6) numaralı krokideki listede sınır ve koordinatları gösterilen Adana Karataş'taki alanda, yer seçim kararına uygun olarak, imar planı kararıyla su ürünleri yetiştiriciliği konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulabilmesine imkan sağlanmıştır. 

"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun"un tamamı yazı ekinde sunulmakta olup, Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümlerinde yayımlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim. 

1233_3033_g_da_tar_m_ve_orman_alan_nda_baz_d_zenlemeler_yap_lmas_hakk_nda_kanun.pdf