Gine Yatırım Forumu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 31.12.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Gine Yatırımlar ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Bakanlığı ile Gine Özel Sektör Yatırımlarının Teşviki Ajansı (APIP) ortaklığında, Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası/Uluslararası Finans Kurumu desteğiyle ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin himayelerinde 24-26 Şubat 2021 tarihlerinde Konakri Sheraton Otel'de Gine Yatırım Forumu'nun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Foruma Türk firma ve iş insanlarının stantlarıyla katılımından memnuniyet duyulacağı ve Covid-19 salgını nedeniyle seyahat edemeyecek yatırımcıların etkinliğe çevrimiçi olarak katılabilecekleri ifade edilmektedir.

Foruma ilişkin tanıtıcı materyal ve broşürler Ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1_17_gine_yat_r_m_forumu_hk.pdf