• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2021 tarih 31650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yapılan değişiklik ile Gümrük Yönetmeliği'nin "Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı geçici 16 ncı maddesinin 3.fıkrasında yer alan "30/6/2021" ibaresi "31/12/2021" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye 4.fıkra eklenmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1157_2993_g_mr_k_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf