• Anasayfa
  • |
  • Hamsi Avcılığının Kısmen Durdurulması Hk

Hamsi Avcılığının Kısmen Durdurulması Hk

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.01.2020 tarih ve 64170 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Son günlerde Bakanlıkları tarafından yapılan gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında, balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı ancak, İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğunun tespit edildiği, yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı,

Bu çerçevede, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanundan yetki alarak çıkarılan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinin Bakanlıklarına verdiği yetkiye istinaden; İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan (41 15' 25.13" N – 29 2' 58.2" E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda 08 Ocak 2021 tarihi 00.01 saatinden 18 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatleri arasında, her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğu,

Bu süre içerisinde Bakanlıklarınca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10'ar günlük periyodlarla 20 gün daha hamsi avcılığının durdurulabileceği, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetlerinin aksatılmadan gerçekleştirilmesi hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_hamsi_avc_l_n_n_k_smen_durdurulmas_hk.pdf