• Anasayfa
  • |
  • HAZINE ARAZILERININ TERSANE YATIRIMLARINA TAHSISIN

HAZINE ARAZILERININ TERSANE YATIRIMLARINA TAHSISIN

09.08.2005 Tarih ve 25901 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hazine arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile; aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.Madde 1-4/9/2004 tarihli ve 25573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ’’in 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."b) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yatırım yapılarak işletilen ve Müsteşarlık tarafından muhafazası uygun görülen yatırımların bulunduğu yerler hakkında bu yerlerde yatırım yapmış yatırımcı/yatırımcılara",“d) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce resmi müracaatları yapılmış ve yasal prosedürü başlatılmış olan yatırımcı/yatırımcılara",Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -GİSBİR -YK Başkan ve Üyeleri -GESAD-İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)