HEDEFLEME SISTEMI HK

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile ; Türk Bayraklı gemilerin yurt dışındaki liman devlet kontrollerinde bulunan eksiklikleri ve buna bağlı tutulmalarının engellenmesi, denizde can, mal emniyeti, çevre korunması ve emniyetli yönetim ile ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunun temin edilmesi için yurt dışına çıkış yapan gemilere ön sörvey uygulamasının yapıldığı belirtilerek Müsteşarlık tarafından ön sörvey yapılacak gemilerin seçiminde kullanılacak olan web tabanlı hedefleme sistemi çalışmasının sürdürülmekte olduğu, söz konusu sistemin tamamlanana kadar ilgi yazı ekinde Bölge Müdürlüklerine gönderilen diskette bulunan “ Türk Bayraklı Gemiler Ön Sörvey Hedef Faktör Hesaplaması ” kullanılarak gemilere ön sörvey uygulamasına 15/01/2007 tarihi itibariyle Müsteşarlığa Bağlı tüm Bölge Müdürlükleri ile Liman Başkanlıkları’nda başlanacağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği - Gemi Sanayicileri Derneği