• Anasayfa
  • |
  • İlkel Yapılı Ahşap Gemilerın Uygunluk Kontrol Denetim Listesi

İlkel Yapılı Ahşap Gemilerın Uygunluk Kontrol Denetim Listesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Liman Başkanlıklarına gönderilen 29.04.2021 tarih ve 27808 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Daha önce Ticari Yat cinsi ile sörvey, kayıt ve belgelendirme işlemi yapılan kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılan; ağırlıklı olarak ahşap malzemenin ve el ustalığının kullanıldığı, taşıdığı yolcu sayısı 36'yı (dahil) geçmeyen, geleneksel ve ilkel metotlarla inşa edilmiş, özel tasarımı haiz veya tarihi bir geminin kopyası veya benzeri olarak inşa edilmiş gemilerin 21.08.2017 tarihli ve 67246 sayılı Genel Müdürlük Oluru kapsamında ''İlkel Yapılı Ahşap Gemi'' olarak tanımlandığı ve bahse konu gemilerin SOLAS kapsamı dışına çıkartılarak Liman Devleti Kontrolü Denetimlerinin dışında kalmasının sağlandığı,

Ayrıca, 30.01.2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Genelgeleri ile de İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin sörvey ve belgelendirme işlemlerinde izlenecek hususların belirlendiği ve Bakanlıklarınca yapılan bahse konu düzenlemeler neticesinde 2018 yılı itibarıyla İlkel Yapılı Ahşap Gemilere yönelik olarak sefer yaptıkları Ege Adalarında Liman Devleti Kontrolü Denetimi gerçekleştirilmediği,

Ancak son günlerde, gerek sektörel paydaşlardan, gerekse de Ege Adalarındaki yerel liman oteritelerinden alınan bilgilendirmelerle, bahse konu gemilerin Yunanistan Denizcilik İdaresi tarafından Ege Adalarındaki limanlarda özellikleUluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi (LL 66), Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi Bölüm V (SOLAS Ch. V), Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC, 2006) kapsamında denetleneceğinin belirtildiği,

Bu itibarla, İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinsindeki gemilerin mevzuat kapsamında yapılan denetimlerine ek olarak yazı ekinde gönderilen denetim formunda yer alan konular kapsamında da denetlenmesi ve sektöre konuyla ilgili bilgi verilerek farkındalık oluşturulması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

456_1316_ilkel_yap_l_ah_ap_gemiler_n_uygunluk_kontrol_denetim_listesi.pdf