ISPS KOD GÜVENLIK

Konu : ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri Hk. 23.06.2004 Sayın Üyelerimiz; İlgi: 16.06.2004 tarih ve 003593 sayılı Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı. İlgi yazı ile; 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) kapsamında, SOLAS bölüm 11-2 Kural 3 Bölüm A Kural 4.1 gereği, taraf devletlerin ISPS Kod’a tabi kendi bayraklarını taşıyan gemiler ile liman tesislerinin güvenlik seviyelerini belirleyerek ilgililere bildirecekleri, yine güvenlik seviyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri ilgililere ivedilikle ulaştıracakları; Bu kapsamda; ISPS Kod’a tabi Türk bayraklı gemilerde ve liman tesislerimizde 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle güvenlik seviyelerinin 1 (bir) olarak belirlendiği, söz konusu güvenlik seviyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklikler Türk bayraklı gemilere yönelik ise doğrudan bu gemilere, eğer liman tesislerimize yönelik ise hem liman tesislerimize, hem de bu liman tesislerine gelen gemilere ivedi olarak Bölge Müdürlüklerimiz; Liman Başkanlıklarımız, DTO’lar ve acenteler üzerinden ulaştırılacağı; Ayrıca, ülkemiz kıyılarında seyreden ve limanlarımıza gelen gemilere karasularımızdaki ve ISPS Kod’a tabi liman tesislerimizdeki güvenlik seviyelerinin bildirilmesi ile ilgili olarak Türk Sahil Radyo’nun kullanılacağı ve güvenlik seviyelerinin Türk Sahil Radyo üzerinden (metnin şekli Denizcilik Müsteşarlığı’nca belirlenerek Türk Sahil Radyo’ya iletilmek üzere) yazılı (NAVTEX) ve sözlü (VHF) olarak yayınlanmasına 1 Temmuz 2004 tarihi öncesinde başlanacağı, kıyılarımızda seyreden ve limanlarımıza gelen gemilerin, yine ISPS Kod’a tabi liman tesislerimizin irtibat detayları gibi konularda Türk Sahil Radyo’dan bilgi alabilecekleri ve ayrıca bu bilgilere Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları, Deniz Ticaret Odaları ve acenteler üzerinden ulaşabilecekleri; Yine güvenlik seviyelerinin ilgililere ivedi olarak ulaştırılabilmesini ve ilgililerin liman tesislerimizin irtibat bilgilerine ulaşabilmelerini teminen Denizcilik Müsteşarlığı ve DTO’ların internet sayfaları ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) web sayfası (www.imo.org) üzerinden Maritime Security / ISPS Database menüsünden de yayın yapılacağı; belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter